iGender

Genderteam to the rescue!

Astrid Pascal begeleidt mensen die weten en voelen dat hun lichaam niet klopt bij wie ze van binnen zijn. Dat is genderdysforie. Plat gezegd: geboren in het verkeerde lichaam. Astrid is lid van het genderteam van het UMCG in Groningen.

Jaarlijks krijgt het Genderteam Groningen 15 nieuwe aanmeldingen binnen van mensen die in een ‘verkeerd lichaam’ zijn geboren. Ze voelen zich jongen of meisje, man of vrouw. Alleen hun lichaam laat aan de buitenkant wat anders zien. Daar kiezen ze niet voor, dat is een feit.

Astrid: 'De grootse denkfout die gemaakt wordt is dat iemand redeneert dat echtgenoot/zoon/broer/vader/ werknemer/vriend ‘liever vrouw wil worden’. Vaak vindt de omgeving het een egoïstische wens. Het tegendeel is waar: iemand wil geen vrouw zijn, ze voelt zich al vrouw.

Mensen met genderdysforie proberen vaak jarenlang te leven volgens hun sekse en hun gedrag daaraan aan te passen. Ze doen hun best, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. Soms duurt het tientallen jaren voordat mensen besluiten om hun lichaam in overeenstemming te brengen met hoe ze zich voelen.'
De mensen die Astrid spreekt zijn tussen de 18 en 60 jaar. Ze komen uit Noord-Nederland. Gemiddeld melden zich 10 transvrouwen (mannen die zich vrouw voelen) en 5 transmannen (vrouwen die zich man voelen) aan. Per jaar worden er 12 geslachtsaanpassende operaties uitgevoerd. De verwijzing naar het genderteam loopt altijd via de huisarts.

Astrid geeft mensen praktische tips over de verandering. Ze biedt emotionele ondersteuning, want een geslachtsverandering is niet niks. Astrid geeft ook voorlichting aan familieleden en werkgevers.
In het Genderteam Groningen zitten een gynaecoloog, maatschappelijk werker, een plastisch chirurg, een KNO-arts en een psychiater.

Het Genderteam Groningen biedt mogelijkheden om te worden wie je bent!

Genderteam Groningen
Genderteam Amsterdam
Genderteam op Wikipedia